Bildning för livet
Anrika ABF fyller snart hundra år, men är osedvanligt välmående och blomstrande. På Arbetarna Bildningsförbund fortsätter tusentals människor varje år att fortbilda sig och mötas.
ABF grundades på Brunnsvik Folkhögskola i Dalarna redan 1912 och finns idag över hela landet. Förbundet har sina rötter i arbetarrörelsen, och bygger än idag på dess grundpelare.
- Våra värderingar är enkla, och desamma från start; broderskap, jämlikhet och demokrati säger Max Prades, som är ombudsman på ABF Södra Småland. Jag brukar säga att vi ska ge mest till de som får minst.
Tanken var att ge bildning och möjlighet att organisera sig för grupper som hade svårt att göra sig hörda i samhället. Idag är de viktigaste grupperingarna äldre, invandrare samt ungdomar. ABF är uppbyggd kring en tydlig struktur med förbund, distrikt och avdelningar, som verkar mer eller mindre oberoende av varandra. Basen i all ABF:s verksamhet är studiecirkeln, och man kan själv föreslå nästan vilket ämne som helst och få stöd på olika sätt.
- Grupperna är självständiga, förklarar Max Prades, men vi fungerar som så kallade anordnarskapare. Vi ordnar lokaler, utbildar ledare, utformar kursplaner, gör studieprogram och tar fram studiematerial.
Strukturen är viktig, och ABF ser till att organisationerna är utformade enligt ett klassiskt demokratiskt system med en styrelse, som får utbildning av ABF.
- Vi för vidare det traditionella svenska sättet att mötas i föreningar. Det skapar kontinuitet: försvinner en medlem blir föreningen och verksamheten fortfarande kvar.

Pensionärerna organiserar sig främst kring sina intressefrågor; som pension eller trafik, men också historia- eller språkkurser. De finns också separerade i exempelvis latinamerikanska pensionärer eller pensionerade metallarbetare. Likaså en annan stor gruppering, invandrarna, går att återfinna i otaliga former. Det är kulturella grupper eller varianter som bland annat koncentrerar sig på samhällsfrågor eller politiska mål.
- Invandrargruppen är av tradition stora inom ABF.
Men den grupp som växer mest är ungdomarna.
- Det är också dem vi försöker satsa på, säger Max. Med vår hjälp kan man skapa livaktiga verksamheter som kan fortsätta att komma många till godo. Framförallt sysslar ungdomarna med sång och musik.
ABF Södra Småland upptagningsområde innefattas av fyra kommuner; Alvesta, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö. Varje år anordnar man över 1500 cirklar och 1300 kulturarrangemang med drygt 400 ledare.
I Växjö har man ett Aktivitetshus och ett Ungdomshus på Arabygatan. Poesiaftnar, musikkvällar, danskurser, filmvisningar, datakurser, facklig utbildning eller körsång, det finns något för alla, och saknar man något så kan man få hjälp med att starta en egen studiecirkel.

ABF Södra Småland samarbetar med många partners, som Arbetsförmedlingen, ESF-Rådet, Arvsfonden med flera. I takt med sjunkande bidrag ser Max Prades framtiden i just olika typer av samarbete.

- Vi utbildar, och det ger inga pengar. Därför är det viktigt att vara finansiellt kreativ, och jag är stolt över att vi har varit duktiga på att skaka fram pengar och försöka länka projekt till institutioner som kan tänka sig att bidra. Närmaste stora projekt är en EU-stödd bok som ska hjälpa nyanlända invandrare att orientera sig i det svenska samhället.

ABF Södra Småland anordnar också skräddarsydda utbildningar för företag. Ofta handlar det om att vid perioder av låg orderingång välja att behålla sin personal och samtidigt låta dem kompetensutveckla sig på arbetstid, till exempel i data, svenska eller engelska.


ABF Södra Småland

Bransch:
Utbildning

Telefon: 0470-700795
Fax: 0470-700799


Email:
max.prades@abf.se

Hemsida:
www.sodrasmaland.abf.se

Adress:
ABF Södra Småland
Hjortvägen 6
35245 Växjö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN